1707_DT

badalona · rehabilitació · habitatge · sup 150m2 · 2019 - construït

1701_MM

granollers · habitatge · sup 180m2 · 2017 - en procés

1403_EG

badalona · habitatge · sup 230m2 · 2017 - construït

1711_TF

premià de mar · rehabilitació · habitatge · sup 100m2 · 2017 - construït

1716_JT

Vilassar de Dalt · nova construccion · casa passiva · sup 200m2 · 2017-19

1403_VMM

viladecavalls · nova construcció · vivenda unifamiliar · sup 250m2 · 2014-15

Viladecavalls és un municipi del Vallès Occidental de la província de Barcelona que es troba situat sobre una petita zona elevada que fa que tingui una posició dominant sobre el territori. Situada en una zona urbana amb una configuració de ciutat jardí i una arquitectura dispersa molt heterogènia, la parcel·la queda d'esquena al poble protegida per un terraplè i davant del paisatge sense cap obstacle que pugui tapar les vista cap al territori.

El projecte intenta incorporar la situació de límit en què es troba. A un costat el poble, les cases aïllades, la urbanització. A l'altra banda el paisatge, el territori, les vistes i Montserrat. Aquesta dualitat és la que amb figura la geometria, la situació de la cada dins de la parcel·la i la tipologia adoptada.

La casa pretén dialogar amb l'arquitectura tradicional de la zona i reflectir-se en les Masies que hi ha a l'altra banda de la vall. Igual que l'arquitectura tradicional de la Masia, feta a base d'addició i suma d'elements, la casa està formada per quatre quadrats perfectes, cadascun de mida diferent que respon a les necessitats del programa que es demana ia les necessitats estructurals i climàtiques requerides. Aquests quadrats responen a aquesta dualitat paisatge-urbanització. La seva posició segueix les directrius que marca la geometria del solar, però alhora s'obre a les vistes.

1604_RFN

barcelona · reforma · vivenda · sup 85m2 · 2016

1614_EB8

barcelona · refurbishment · house· sup 35m2 · 2017

1806_FT

barcelona · reforma · habitatge · sup 60m2 · 2018-19

1713_JJ

rubí · nova construcció · vivenda unifamiliar · sup 150m2 · 2016-19

1405_VDV

badalona · rehabilitació · vivenda unifamiliar · sup 100m2 · 2014-15

L'actuació es centra en un habitatge d’una tipologia molt comú a la ciutat de Badalona. Aquest tipus de construccions tenen entre 4 i 5 metres d'amplada, dues o tres plantes, són molt profundes i solen tenir un petit pati a l'interior d'illa.

Al rebre l'encàrrec l'estat de l'edifici era ruïnós; la coberta estava parcialment derruïda i gran part dels forjats estaven afectats per l'entrada d’aigua per la teulada.

Es va procedir doncs a aprofitar els elements en bon estat com la façana principal, l'estructura vertical, part dels forjats i les bigues de suport de la coberta. Així, a partir de l'existent es van establir les estratègies principals de la intervenció. Aquestes van sorgir de la construcció dels nous forjats i de la possibilitat de desplaçar-los de la seva posició original. Vam començar construint un buit central que ens va resoldre molts dels requeriments que tant l'habitatge com els seus habitants exigien.

A partir d'aquí la resta es va afrontar amb una actitud de màxim respecte. Es van utilitzar materials i sistemes constructius lleugers, naturals i prefabricats. L'ús massiu de la fusta tant en l'estructura com en els acabats intenta establir un punt de coherència amb els sistemes de construcció tradicionals que ens vam trobar en arribar i que són tan comuns en l'arquitectura popular de la zona.

 

1505_VAL

badalona · reforma · habitatge · sup 135m2 · 2015-16

1301_PYG

los llanos de aridane · rehabilitació · habitatge · sup 140m2 · 2013 - construida

L'illa de la Palma allotja l'observatori astrofísic més important de l'hemisferi nord gràcies a que posseeix un dels cels més nítids del món. La seva situació geogràfica, les seves característiques meteorològiques i la seva regulació contra la contaminació lumínica fan d'aquesta illa un entorn únic. En aquest context se'ns encarrega la rehabilitació i ampliació d'un habitatge tradicional al casc històric de la població dels Plans d'Aridane.

El projecte consisteix en la construcció d'un habitatge unifamiliar format per nou mòduls rectangulars de fusta cada un dels quals té una coberta inclinada amb una lluerna orientat a una zona diferent del cel de la Palma. Aquests elements es col·loquen tant dins com fora de la casa existent posant-la en valor i potenciant les seves característiques formals i tectòniques. Així com a l'exterior cada mòdul posa en valor el paisatge, a l'interior aquestes peces emfatitzen l'existent, sobretot el teginat de fusta

La intervenció actua des del respecte cap a allò construït tant tipològicament com en l'ús de materials i els sistemes constructius. Per poder dur a terme aquesta intervenció amb aquesta actitud es va optar per l'ús de la fusta en diversos dels elements que conformen el projecte

1303_VPR

badalona · rehabilitació · vivenda · sup 120m2 · 2013 - en construcció

Ens trobem amb l’oportunitat d’intervenir en un antic taller de manyeria per convertir-lo en una vivenda. Tot i la necessitat de canviar del tot la configuració de l’espai i de la seva construcció hem tractat de conservar l’esperit del taller, de les grues, de la llum i dels sistemes i materials..

La casa és molt profunda i estreta. Es col·loquen les peces principals als extrems en façana deixant un gran buit de llum al mig. El projecte es centra en potenciar les relacions dels habitants de la casa a través de la introducció dins aquest gran buit d’una estructura metàl·lica com les que ens vam trobar a l’entrar al taller de la que penjen diferents espais als que se’ls hi vol donar úsos múltiples que facilitin aquestes relacions.

D’aquesta superestructura es penja també l’escala en espiral que es va eixamplant i estrenyent donant lloc a aquests diferents espais indeterminats que porta fins a la coberta. Aquests espais provoquen a més l’aparició de dues façanes interiors tractades de la mateixa manera que les exteriors i que doten d’una certa autonomia a cadascuna de les peces més privades.

Aquest projecte és un clar exemple de la voluntat del nostre estudi d’incorporar dins els processos projectuals d’allò que els Smithsons anomenaven “as found”. La introducció del que ens trobem com a relectura del que el lloc un cop va ser enriqueix la intervenció juntament amb el que els nous habitants aporten. 

1401_VCL

zaragoza · reforma · vivenda · sup 160m2 · 2014-15

Projecte de reforma d’un pis a Saragossa en un edifici de principis dels anys 90. L’objectiu de la intervenció és millorar les relacions que s’estableixen entre totes les peces que han de conformar l’habitatge i respondre a les necessitats d’uns habitants que tot just comencen la vida en comú. 

Es dibuixa una trama que permeti la inserció del mobiliari i flexibilitzi la distribució dels diferents espais . Aquests es distribueixen al voltant de la cuina i es configuren en superfícies similars. Així, l’ús que se’n fa pot variar en funció de les necessitats del habitants. En aquest cas, entenem que la vida dels habitants canviarà al llarg del temps i la vivenda haurà de poder adaptar-se fàcilment a aquests canvis.